Cennik

Aby monitorować witryny, wprowadź liczbę adresów, które chciałbyś sprawdzać.
Aby monitorować serwery, zsumuj liczbę portów na każdym serwerze, które chciałbyś monitorować.
Każdy SMS kosztuje CHF 0.25.